கட்டாய கருக்கலைப்பு, கவிதை, காலனித்துவ ஆட்சி, மனித உரிமைகள், மலையகத் தமிழர்கள், மலையகம்

முடி வெடு சீக்கிரம்…

படம் | Michael Hughes, Screen Shot உயிரொன்று சுமந்தாள் தன் உயிராக…   உருப்பெரும் முன்னே உயிரிழந்து போனது…   கருவறைக்குள் ஏனோ  கரைந்து போனது கருச்சிதைவு என்ற பெயரால்…   சந்ததிகளின் சரிவுகள் ஏற்றம் காண்கையில் இதை கண்டுகொள்ளாது நிற்கிறது இவர்களின்…

கவிதை, காலனித்துவ ஆட்சி, ஜனநாயகம், மலையகத் தமிழர்கள், மலையகம்

கானல் நீர்…

படம் | zimbio மலைகளும் தன்னிலை உயர்த்தி யாரோ வருகையை எதிர்பார்த்திட?   பனிமலையில் நனைந்த தேயிலைச் செடிகளும் யாரோ வருகையை எதிர்ப்பார்த்திட?   தேயிலை பறிக்கும் தேவதைகள் அலங்காரத்துடன் எதிர்ப்பார்த்திட?   புதிதாய் கிடைத்த தலைகூடையும் கை வளையலின் ஓசையும் – இன்னும்…