கட்டுரை, கலை, கொழும்பு, முதலாளித்துவம்

கோர்டாவால் இன்னும் உயிர் வாழும் ‘சே’

படம் | Milly West, Sfgate இன்று எர்னஸ்டோ சேகுவேராவின் பிறந்ததினமாகும். அதனை முன்னிட்டு ‘மாற்றம்’ தரும் பதிவிது. 1960ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 5ஆம் திகதி ஹவானாவின் இடம்பெற்ற நினைவுக்கூட்டமொன்றில் படம் பிடிக்க 32 வயதான அல்பர்டோ கோர்டா அவர் வேலை பார்க்கும்…

அடையாளம், கலை, கொழும்பு, சமாதானம் மற்றும் முரண்பாடு, புகைப்படம், மதம் மற்றும் நம்பிக்கை, வடக்கு-கிழக்கு

இலங்கையில் பத்தினி – கண்ணகி வழிபாடு

படங்கள் | Groundviews பத்தினி-கண்ணகி வழிபாடானது இலங்கையில் இந்து-பௌத்த சமரசப் பண்பிற்கு ஊக்கமளிக்கும் உதாரணமாக விளங்குகிறது. இந்தப் பெண் தெய்வமானவள், சடங்குகள் வழிபாட்டு முறைகளால் இரு சமயத்தவரிடையேயும் பிரதேசங்களிடையேயும் வேறுபட்டிருப்பினும், தமிழ் இந்துக்களாலும் சிங்கள பௌத்தர்களாலும் போற்றப்பட்டு வருகிறாள். ஆயினும், குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையான இலங்கையருக்கு…