அணுகுண்டுத் தாக்குதல், கட்டுரை, ஜனநாயகம், ஜப்பான், மனித உரிமைகள்

சுமிதேரு தனிகுச்சி; அணு ஆயுதத்துக்கு எதிரானவன்!

படம் | creces இரண்டாம் உலகப் போரின்போது, 1945 ஆகஸ்ட் 6ஆம் திகதி ஜப்பான், ஹிரோஷிமா நகரம் மீது அமெரிக்கா அணுகுண்டுத் தாக்குதல் நடத்திய நினைவுதினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் – இன்றைய தினம் இந்தத் தாக்குதலில் பலியானவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதோடு, இனிமேலும்…